voetnoot

Verkoop van uw sport aan bedrijven

Als sportbond wilt u dat zoveel mogelijk mensen uw sport beoefenen. Bedrijven zijn een interessante doelgroep, want zij bieden hun medewerkers steeds vaker een sportprogramma aan.

Wij helpen uw sport met het bereiken van bedrijven die willen sporten. Er zijn al meer dan 20 sportbonden bij ons aangesloten.

Wilt u als vereniging het bedrijfsleven als nieuwe doelgroep aanboren? Lees dan alvast de best practices in het Handboek Bedrijfssport.

Nieuwe doelgroep
Van de 7,4 miljoen werknemers in Nederland, sport slechts gemiddeld 47% regelmatig. Gelukkig beseffen steeds meer bedrijven het belang van fitte medewerkers en bieden ze sportprogramma's aan. Uw sportbond kan hier op inspelen door uw sport aan bedrijven aan te bieden als bedrijfssport.


Uit ervaring weten we dat we uw sport succesvol kunnen opnemen in ons aanbod als:

  • Uw sportbond is aangesloten bij NOC*NSF.
  • De groep ‘volwassenen’ of ‘werkenden’ een doelgroep is voor uw bond.
  • Uw bond het bedrijfsleven ziet als een mogelijk middel om deze groep aan te spreken.
  • Uw bond gemotiveerd is om uw sport in de (bedrijven)markt te profileren en hiervoor een strategie & aanbod heeft of wil ontwikkelen.
  • U zelf ook actief de markt benadert en nadenkt over interessante bedrijven.
  • De bedrijfssport activiteiten bij één contactpersoon wordt neergelegd met wie wij kunnen schakelen.

Niet elke sport is even populair onder medewerkers, dus de ene sport wordt ook vaker afgenomen dan de andere. Met een Sport- & beweegscan inventariseren we bij de start van een sportprogramma welke sport het beste bij het bedrijf past. Aan de hand daarvan stellen we het bedrijfssport programma samen, waar uw sport onderdeel van kan uitmaken.

Als uw sportbond wilt aansluiten, gaat u eerst in gesprek met Enno Tjepkema, programmamanager Bedrijfssport. Na overeenstemming over de samenwerking stellen we samen een contract op.
 

Onze rol
Als matchmaker brengen wij uw sportaanbod onder de aandacht van bedrijven met hart voor sport. Zo bieden wij bedrijven een compleet sportprogramma op maat . Wij werken nauw samen met de sportbonden om bedrijven zoveel mogelijk sporten aan te kunnen bieden. Hiermee helpen we de bonden met een groter bereik.

Lees hier bijvoorbeeld hoe een medewerker van EY door de NTFU kennismaakte met fietsen!

Beeldtaal atletiek
  

Sport & Zaken verenigt de kracht van het bedrijfsleven met de wereld van de sport. Via vier succesvolle programma’s worden beide werelden versterkt en verrijkt.
Bernard Wientjes | oud voorzitter VNO NCW