voetnoot

Onze aanpak

 

Stichting Sport & Zaken werkt met een duidelijke en praktische aanpak, waarbij we streven naar zoveel mogelijk fitte en vitale medewerkers. Ons team coördineert het hele traject van start tot finish; van in-house tot op afstand!

 

Onze aanpak in vogelvlucht:

  1. Passend bij de bedrijfsstrategie en doelstellingen.
  2. Geeft inzicht in de behoeften van medewerkers (!). Met onze scan (i.s.m. TNO en Kenniscentrum Sport) brengen wij heel praktisch en concreet de behoeften en wensen van alle medewerkers in kaart.
  3. Advies sport- en vitaliteitsprogramma op maat. O.a. wat, wanneer, hoe, investering, grootste bereik, impact en effect?
  4. Aan de slag! Samen regelen wij een energieke werving, kick-off en een feilloze uitvoering en coordinatie. Wij zijn jullie enige aanspreekpunt van a tot z.
  5. Meten is weten. Loont de investering? Heeft het programma het gewenste effect? Check dit met onze effectmeting & evaluatie.