voetnoot

Onze aanpak

 

Wij houden van een duidelijke en praktische aanpak, waarbij wij streven naar zoveel mogelijk fitte en tevreden medewerkers. Ons team coördineert het hele traject van start tot finish!

 

#Doelstellingen

Wat zijn de doelstellingen van de organisatie?

 

#Behoeften van medewerkers

Nog belangrijker: wat willen de medewerkers eigenlijk? Met onze sport- & beweegscan (ism TNO) worden heel praktisch de wensen van alle medewerkers in kaart gebracht.  

 

#Sporten&bewegen op maat

Met de uitkomsten van de scan adviseren wij over sport- en beweegprogamma op maat. Wat, wanneer, hoe, kosten, grootste bereik en effect?

 

#Aan de slag!

Samen regelen wij een spetterende werving, kick off en een feilloze uitvoering. Wij zijn jullie enige aanspreekpunt van a tot z.

 

#Meten is weten

Loont de investering? Heeft het programma het gewenste effect? Check dit met onze effectmeting & evaluatie.