voetnoot

effectmeting & evaluatie

 

Wat levert iedere euro die je in het sportprogramma investeert nu daadwerkelijk op? Scoren jullie de gewenste ROI van 6:1 ;-)

Evalueer het sportprogramma met onze effecmeting (ontwikkeld ism TNO). De tool om het resultaat van het programma evalueren. 
 

Uniek en op maat

Krijg inzicht in de impact die het bedrijfssportprogramma heeft op de medewerkers, op een aantal harde (zoals ziekteverzuim) en softe factoren (zoals werksfeer).

Naast een aantal demografische kenmerken (o.a. leeftijd en geslacht) kun je zelf de gebieden kiezen waarop de effectmeting wordt uitgevoerd.

  1. (Zwaar) overgewicht (obesitas)
  2. Beweeg- en sportgedrag
  3. Motivatie en verwachtingen van deelnemers t.a.v. het bedrijfssportprogramma
  4. Verzuim
  5. Werkprestatie (zelfrapportage)
  6. Algeheel welbevinden (o.a. energie, stress, gezondheid)
  7. Sociale steun
  8. Werksfeer en intern imago van het bedrijf

 

Drie metingen

1. Nulmeting - bij aanvang

 

2. Na afloop van het programma

Bij een effectief programma zien wij substantiele veranderingen tussen de eerste en tweede meting in één of meerdere van de hierboven beschreven uitkomstmaten.

 

3. 6 maanden later

In hoeverre zijn de effecten blijvend?

 

Bijsturen waar nodig en op naar nog meer fitte medewerkers!