voetnoot

Evaluatie- en effectmeting

 

Wat levert iedere euro die jullie als organisatie in het sport- en vitaliteitsprogramma investeren nu daadwerkelijk op? Scoren jullie de gewenste ROI van 6:1? Evalueer het sport- en vitaliteitsprogramma met onze effecmeting* (ontwikkeld i.s.m. TNO & Kenniscentrum Sport). De tool om de resultaten en effecten van het programma te evalueren en meten. 

 

Uniek en op maat

Krijg inzicht in de impact die het sport- en vitaliteitsprogramma heeft op medewerkers, op een aantal harde (zoals ziekteverzuim) en softe factoren (zoals werksfeer en betrokkenheid bij de werkgever).

Naast een aantal demografische kenmerken (o.a. leeftijd en geslacht) kun je zelf de gebieden kiezen waarop de evaluatie- en effectmeting wordt uitgevoerd. Bijv.:

  1. (Zwaar) overgewicht (obesitas)
  2. Beweeg- en sportgedrag
  3. Motivatie en verwachtingen van deelnemers t.a.v. het bedrijfssportprogramma
  4. Verzuim
  5. Werkprestatie (zelfrapportage)
  6. Algeheel welbevinden (o.a. energie, stress, gezondheid)
  7. Sociale steun
  8. Werksfeer en intern imago van het bedrijf

 

De metingen

1. Nulmeting - bij aanvang

2. Na afloop van het programma

Bij een effectief programma zien wij substantiele veranderingen tussen de eerste en tweede meting in één of meerdere van de hierboven beschreven uitkomstmaten.

3. Optioneel: 6 maanden later

In hoeverre zijn de effecten blijvend?

Bijsturen waar nodig en op naar nog meer fitte medewerkers!

 

*Onze digitale tools, waaronder de evaluatie- en effectmeting, zijn AVG-proof. De ingevulde gegevens van medewerkes zijn geanonimiseerd.