voetnoot

sport- & beweegscan

 

Inzicht in sport- en beweegwensen van medewerkers

 

Via een online tool (ism TNO) meten wij:

  • het beweeg- en sportgedrag van medewerkers
  • motivatie en beweegredenen om deel te nemen
  • wensen over de exacte invulling van het bedrijfssportprogramma
  • wijze waarop het bereik het grootst is
  • bereidheid tot ambassadeursschap


Sportprogramma op maat
Ontvang een compleet advies voor een sport- en beweegprogramma passend bij de organisatiedoelen en de wensen van de medewerkers. Ons streven: een zo groot mogelijk bereik binnen de organisatie. Sporten is goed en leuk voor iedereen!


Korting via Zilveren Kruis
Check of jouw organisatie een Present Polis heeft bij Zilveren Kruis. Dit kan interessante voordelen opleveren voor jullie sportieve activiteiten!