voetnoot

Aanpak duale carrière

Sport&zaken zorgt voor de juiste match tussen de vraag van de topsporter en de (beschikbare) stage- en werkervarings-plekken bij bedrijven. Uitgangspunt daarbij is het concrete plan van aanpak dat de sporter, in samenwerking met Athlete Services (NOC*NSF), heeft samengesteld. De werkvraag van de topsporter is dus leidend. Bij zijn of haar profiel en ontwikkelvraag wordt een geschikt bedrijf gezocht.

 

Realiseert u zich dat het werk van een topsporter niet altijd in vaste uren te passen is. De trainingen van een topsporter gaan vóór een belangrijke vergadering! U én de collega’s op de afdeling zullen zich dus flexibel moeten opstellen.

 

Topsporter zwemmer

 

Tijdens de stage periode zal sport&zaken de topsporter en het bedrijf begeleiden aan de hand van (minimaal) drie vaste momenten:

  1. Bij aanvang van de stage of werkervaring. Belangrijk is dat zowel de topsporter als het bedrijf klaar is voor de start.
  2. Tijdens de stage of werkervaring. sport&zaken zal minimaal 1x een werkbezoek brengen aan de topsporter bij het bedrijf. Samen met de topsporter en de contactpersoon van het bedrijf zal de voortgang worden besproken. Daarbij zal aandacht zijn voor de observaties van zowel de sporter als het bedrijf.
  3. Na afloop van de stage of werkervaring. Aan het einde van de stage zal het traject worden geëvalueerd met alle betrokkenen.
     

Lees hier het verhaal van topsporter Jur Spijkers die naast de mat aan de slag ging bij Decathlon.

 

Sport & Zaken verenigt de kracht van het bedrijfsleven met de wereld van de sport. Via vier succesvolle programma’s worden beide werelden versterkt en verrijkt.
Bernard Wientjes | oud voorzitter VNO NCW