voetnoot

Supporters van de sport

Autorijden F1 stop

De Nederlandse sportinfrastructuur is uniek in de wereld. Om dit voor alle Nederlanders te behouden en verbeteren is kennis en kunde vanuit het Nederlandse bedrijven onontbeerlijk.


Als bedrijf 'supporter van de sport' worden?

Sportorganisaties worden, naast sportieve uitdagingen, ook geconfronteerd met bedrijfskundige vraagstukken. Waar vaak onvoldoende kennis, capaciteit en budget aanwezig is kan de 'supporter van de sport' een mooie maatschappelijke rol vervullen. Professionals krijgen hierdoor de kans om hun blikveld te verruimen en actief te zijn in de inspirerende wereld van sport.

Interesse om 'supporter van de sport' te worden en aan te sluiten bij ons netwerk van sport-minded bedrijven? We horen het graag!