voetnoot

Bestuursevaluatie

Onderwerp Goed sportbestuur
Organisatie KNRB
Adviseur Galan Groep

De uitdaging
2012 is een hectisch jaar voor de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Een nieuwe directeur, zeven boten op de Olympische Spelen in Londen met als oogst slechts één medaille en loyale bestuurders die vele privé uren staken in de roeibond.  Tijd voor een evaluatie en ook het bestuur wil zelf aan de slag en een spiegel voor krijgen.

Wij brengen de Roeibond in contact met de Galan groep  Wat volgt zijn een intake met de directeur en de voorzitter, een vragenlijst per bestuurslid die anoniem verwerkt worden en een evaluatie avond onder begeleiding.

De impact
De input wordt per onderdeel gerubriceerd gepresenteerd en zo is inzichtelijk welke zaken nadere bespreking vergen. Welke rol, welke taak, welke verantwoordelijkheid en hoe gaan we met elkaar om? Het professionalisme dat iedereen overdag in zijn of haar functie heeft moet ook mee naar de bestuurstafel! Eenheid in verscheidenheid. Het is zeer belangrijk een beeld te krijgen over welke types er aan de bestuurstafel zitten en deze in hun kracht te zetten.

De voorbereiding en de avond zelf worden samengevat in een rapport. Het bestuur gaat er mee aan de slag.  De resultaten mogen er zijn, bijvoorbeeld  open minded naar elkaar, types in hun kracht, spelregels en aanspreken hierop en een mailstorm die is gaan liggen.

Frans Cornelis, voorzitter Roeibond: “Vreemde ogen dwingen. Het is van belang dat een buitenstaander dit doet. We hebben diverse afspraken gemaakt, een aantal nieuwe mensen aangesteld en het proces loopt. De rollen legitimeren het gedrag. Diversiteit is noodzakelijk. Besturen gaat over ideeën en niet over mensen. De Galan groep heeft ons goed geholpen, vrij in de agenda gelaten, een goede methode en begeleiding en zo nu en dan het vergelijk van buiten naar binnen maken. We liggen op koers.“

Eelke Heemskerk en David ter Kuile van de Galan groep: “Het was even zoeken naar de juiste timing. Uiteindelijk met het oude bestuur aan de slag gegaan. Dat was goed.  Belangrijk is de verschillende types duidelijk te krijgen en deze in de kracht te zetten. Daarnaast een spiegel voor te houden: het is niet in orde 20 uur per week onbezoldigd te besturen. Er was veel input, de bijeenkomst was eigenlijk te kort. Het is een prachtige bond en dito sport, we wensen hen, bureau en bestuur,  veel succes met de uitdagingen die er liggen. “