voetnoot

K+V zorgt voor nieuwe voorzitter KNBSB

Onderwerp Goed Sportbestuur
Organisatie KNBSB
Adviseur K+V

Ron Schel is tijdens de vergadering van de bondsraad in Nieuwegein gepresenteerd als nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB). Schel is de opvolger geworden van Bob Bergkamp. Dit werving en selectie traject is succesvol begeleid en uitgevoerd via Sport & Zaken door Henk van der Velde van K+V.

De KNBSB is een bond met 23.000 leden en 170 verenigingen en onder leiding van het bestuur wordt de komende beleidsperiode verder gebouwd aan een professionele, servicegerichte en toekomstbestendige landelijke sportorganisatie op het gebied van honkbal en softbal. De beleidsfocus ligt daarbij op ledengroei en ondersteuning naar vitale verenigingen.
KNBSB
Henk van der Velde , K+V: “We zijn om tafel gegaan met Hans Meijer, algemeen directeur KNBSB,  en Ruurd Koopmans, secretaris KNBSB,  om het profiel goed te bespreken en vast te stellen. Waar gaat het de komende jaren om? Wat is essentieel in de nieuwe voorzitter? Welke competenties zijn aanwezig in het bestuur? Een meer van dat soort zaken om de context goed te bepalen. Hierna zijn we gaan communiceren via diverse media van de bond, Sport & Zaken en van K+V zelf. We hebben databases gechecked, sollicitaties ontvangen  en uiteindelijk kwamen we op veertien geïnteresseerde kandidaten. Hier zijn gesprekken mee gevoerd, telefonisch of persoonlijk en uiteindelijk waren er drie kandidaten passend bij het profiel. De kandidaten waren allen goed ingevoerd in de materie, waren op de hoogte van de sport en de bond.“

Uiteindelijk is de keuze gevallen op Ron Schel (geboren in 1954). In het  dagelijks leven oprichter en Managing Partner van een adviesbureau (Management Strategen BV) op gebied van strategie, beleid en organisatieontwikkeling. Ron is geen onbekende in het honkbal en softbal. Van 2003 t/m 2007 vervulde hij het voorzitterschap van de Bussumse honkbal- en softbalvereniging HCAW. Andere bestuurlijke ervaring deed hij op als bestuurslid van de NNEH, koepel van energetisch therapeuten (2006-2007), en van de stichting Samen Rooien.

Hans Meijer, KNBSB: “We hebben erg plezierig samengewerkt met K+V. De procedure was prima en ook tussentijds waren er goede contacten. Henk van der Velde begrijpt de sport erg goed en dat heeft uiteindelijk geleid tot een snelle benoeming. Het heeft voor ons als bond echt meerwaarde om dit via Sport & Zaken door het bureau K+V professioneel vorm te geven: op deze manier komen er onafhankelijke kandidaten naar voren die prima door een heldere procedure heen geleid worden. ”

KNBSB1
Henk van der Velde, K+V: “De contacten verliepen prima met de bond. Het is ook een kandidaat geworden met enorme affiniteit met de honkbal en softbal sport. Ik zou de sport in het algemeen willen meegeven een helder procedure te hebben. Een kandidaat doorloopt een aardig aantal stations: gesprek bureau, dan directeur bond, bestuur en bondsraad. Deze cyclus moet goed op elkaar afgestemd zijn dat iedereen uiteindelijk achter de juiste kandidaat staat.”

Tijdens de vergadering van de bondsraad waarin Ron Schel officieel werd geïnstalleerd werd direct zijn eerste voorstel aangenomen: met een groep van vertegenwoordigens bondsraad, bondsbestuur en management team wil hij zich op korte termijn in een brainstorm sessie buigen  over de toekomst van het honkbal en softbal in Nederland.

Sport & Zaken draagt met haar programma Goed sportbestuur bij aan de verdere ontwikkeling van besturen van bonden. Ook deze casus laat zien hoe belangrijk de werving & selectie van bestuursleden is. Henk van der Velde bedankt voor de inzet, energie en de perfecte begeleiding, KNBSB bedankt voor het vertrouwen!
 

Een nieuwe voorzitter van de KNBSB, mede mogelijk gemaakt door Sport & Zaken.