voetnoot

Vernieuwing!

Onderwerp Goed Sportbestuur
Organisatie Gehandicaptensport Nederland
Adviseur Geerts&Partners

De tweede helft van 2018 stond voor sportbond Gehandicaptensport Nederland in het teken van het zoeken naar aanvulling voor het huidige bestuur. De organisatie vroeg sport&zaken voor hulp: ‘Iemand die kan bijdragen aan verdere vernieuwing en modernisering’, aldus directeur Dos Engelaar. We vroegen Geerts & Partners, ervaringsdeskundige in werving & selectie, executive search en mobiliteitsvraagstukken, om Gehandicaptensport Nederland een stapje verder te helpen.

 

Geerts & Partners heeft samen met Gehandicaptensport Nederland een nieuw en passend wervingsprofiel opgesteld en is daarmee in het najaar van 2018 aan de slag gegaan Tijdens de oriëntatiefase, waarin het intakegesprek plaatsvindt tussen sport&zaken, Gehandicaptensport Nederland en Geerts & Partners, werd het proces ingestoken op de zoektocht naar een secretaris. Naarmate het proces vorderde, bleek dat er toch ook behoefte was aan een meer inhoudelijk en strategisch georiënteerd sportbestuurder . Dit omdat de organisatie daar met het oog op de nabije toekomst nadrukkelijk aandacht aan wil geven.

 

Sportbestuur & Organisatieadvies

Omdat zij verder kijken dan alleen de openstaande vacature was de match met Geerts & Partners ideaal. Dit resulteerde in niet alleen een passend wervingsprofiel maar ook, vanuit bestuurlijke ervaring, een stukje advies over de specifieke bestuurlijke context waarin een bestuurder van een sportbond zoals Gehandicaptensport Nederland opereert. Geerts & Partners: “Op sportinhoudelijk vlak en strategische advisering, heeft Martine een goed CV en kan  zich op bestuurlijk vlak nog ontwikkelen. Dat zien wij haar zeker wel doen want met haar enthousiasme, organisatorische ervaring en bekendheid met het werkveld van sport en overheid zal zij in een relatief korte inwerktijd van toegevoegde waarde kunnen zijn voor GSN.


Gehandicaptensport maakt zich met landelijke partners sterk om de aansluiting van het aanbod met de wensen en behoeften van de gehandicapten sporter/ beweger  te optimaliseren. Kernwoorden waren: diversiteit en keuzevrijheid. “Het was een leuke opdracht met leerzame gesprekken en een zoektocht waarmee wij GSN konden helpen. Hierdoor wel tijdsintensiever dan vooraf voorzien”, aldus Theo Hoex en Sander Geerts.

 

Het netwerk van sport&zaken is waardevol in niet alleen het zoeken van een passende bestuurder, eventueel met kennis en ervaringen uit een andere branche, maar ook in het proces waarin een scherp profiel uitgeschreven wordt. Dat geeft duidelijkheid aan de potentiele belangstellenden die kunnen reageren op de vacature, duidelijkheid voor de sportbond zelf maar dit geldt zeker ook het ondersteunende bureau bij het benaderen van in beginsel geschikte kandidaten.

 

Uiteindelijk is uit alle kandidaten, voorgeselecteerd door Geerts & Partners Martine Willemstein, unaniem door de leden gekozen tot nieuw bestuurslid. Dos Engelaar: “Met de keuze voor Martine Willemstein heeft GSN de ambitie specifieke professionele deskundigheid laten prevaleren boven bestuurlijke ervaring. Daarnaast is het vanzelfsprekend mooi dat de keuze voor een jonge vrouwelijke bestuurder bijdraagt aan de diversiteit van ons bestuur”.

 

 

Sport&zaken wenst het bestuur van Gehandicaptensport Nederland veel succes en plezier met aanvulling van Martine Willemstein!

 

Gehandicaptensport Nederland: “Bijdragen vanuit de sport aan een inclusieve wereld waarin sport en bewegen voor mensen met een beperking net zo bereikbaar is als voor ieder ander is een belangrijk uitgangspunt bij alle keuzes die GSN maakt.”