voetnoot

Advies bij een organisatievraag

Ik doe een aanvraag voor een*
 
Bond*
Let op! Verenigingsaanvragen kunnen alléén ingediend worden door intermediaire organisaties zoals sportbonden, Olympische Netwerken, gemeentelijke sportloketten, sportservicepunten en provinciale sportraden.
 

Intermediaire organisatie

Type intermediaire organisatie*
Naam organisatie*
Plaats*
Website*
 
Naam sportvereniging*
Plaats*
Sport*
Website*
 

Contactpersoon intermediair

Aanhef*
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam*
Functie binnen organisatie*
Emailadres*
Telefoon*
Mobiel
Let op! sport&zaken bemiddelt in principe alleen bij adviestrajectaanvragen voor sportbonden en sportverenigingen. Adviestrajectaanvragen van andere sportorganisaties worden eerst in het bestuur besproken alvorens ze in behandeling worden genomen.
 
Naam sportorganisatie*
Plaats*
Website*
 

Contactpersoon

Aanhef*
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam*
Functie binnen organisatie*
Emailadres*
Telefoon*
Mobiel
 

Adviesaanvraag

Met welk vraagstuk heeft uw organisatie te maken?*
Waarover kan een adviseur van sport&zaken uw organisatie adviseren?*
Welk concreet eindresultaat is gewenst voor uw organisatie?*
Achtergrondinformatie van uw Sportorganisatie
 
*
Achtergrond bijlage
Sleep hier een bestand heen. Het uploaden van bestanden wordt door uw browser niet ondersteund.
Aantal aangesloten verenigingen*
Aantal leden*
 

Tegenprestatie

Wilt u, na afloop van een succesvolle samenwerking, een sportieve tegenprestatie leveren aan de adviseur? Denk bijv. aan een clinic, workshop, of kaartjes voor een sportevenement. Zo ja, wat wilt/kunt u bieden?
Tegenprestatie*
Tegenprestatie aanbod
 

Verklaring

Hiermee verklaart u dat...