voetnoot

Kennispraktijk is nieuwe supplier

06-04-2012

Onderzoek- en adviesbureau Kennispraktijk is de komende drie jaar aan ons verbonden als supplier. Kennispraktijk gaat helpen om de effectmetingen van de verschillende programma's te verbeteren. Vandaag tekenden we de overeenkomst met directeur Johan Steenbergen.

De nulmetingen en effectmetingen die Kennispraktijk gaat (door) ontwikkelen, leveren voor de programma's Advies, Bedrijfssport en Sportbestuurdersdatabase belangrijke inzichten in wat het concreet oplevert voor de sport.

Roel Roelfzema, directeur Sport & Zaken: 'We maken steeds méér succesvolle matches tussen sport en bedrijfsleven; er worden meer adviestrajecten uitgevoerd dan ooit, en we plaatsen steeds vaker nieuwe bestuurders bij bonden en evenementen. We willen weten wat al deze inspanningen opleveren voor de sport; daar doen we het allemaal voor. We zijn erg blij dat Kennispraktijk ons gaat helpen dit nog inzichtelijker te maken en de kennis verder te ontsluiten!'

'Als Kennispraktijk streven we nadrukkelijk naar kennisontwikkeling over sport, onderwijs en gezondheid waarbij de verbinding  met de praktijk uitermate belangrijk is en niet uit het oog mag worden verloren. Als supplier van Sport en Zaken kunnen we onze kennis beschikbaar stellen voor de praktijk. Het voelt goed om op deze manier een bijdrage te leveren aan de duurzame versterking van de Nederlandse sportsector', aldus Johan Steenbergen.