voetnoot

sport&zaken zegt volmondig ja tegen uniek Gelders Sportakkoord

30-01-2017

Op maandag 30 januari 2017 was het zover. Bijna 80 organisaties inclusief sport&zaken kwamen -op uitnodiging van Provincie Gelderland- op Papendal hun handtekening zetten onder het Gelderse Sportakkoord. Waarom? Samen willen zij van Gelderland een aantrekkelijke sportprovincie maken!

Gelders Sportakkoord

Gezamenlijke ambitie

Het is voor het eerst in de Gelderse ‘sportgeschiedenis’ dat zoveel partijen hun handtekening zetten onder deze gezamenlijke ambitie. Volgens de provincie is er in de afgelopen jaren veel werk verzet om de economische en maatschappelijke waarde van sport in te zetten en te versterken. Omdat ze deze ambitie nooit alleen kunnen waarmaken, willen ze samen met partners beleid maken. Ook zoeken ze samenwerking met sportorganisaties en bedrijven die werken aan gezondheid, versterking van de economie en talentontwikkeling.
 

Bord GS

De rol van sport&zaken

Op de vraag hoe belangrijk dit akkoord is voor sport&zaken zegt directeur Roel Roelfzema het volgende: “We zijn gehuisvest in de provincie Gelderland en houden daar in 2021 de European Company Games. We willen graag helpen Gelderland sportiever te maken en ik vind een dergelijke brede coalitie erg goed. Onze rol is gericht op sport en bewegen voor medewerkers en sport en bedrijfsleven lokaal via de Gelderse Sport Federatie. En we streven natuurlijk naar een succesvol Gelders sportevenement in 2021 met een perfecte aanloop, uitvoer en langdurige legacy!”

Een akkoord met wie?

Partners die het sportakkoord ondertekenen zijn de sportbonden, Sportcentrum Papendal, bedrijven en ondernemers, gemeenten, kennisinstellingen en onderwijs, sportverenigingen, non-profit organisaties, belangenorganisaties, de NOC*NSF, Gelderse Sport Federatie en Topsport Gelderland. Andere partijen die zich herkennen in de ambities en doelen van het Sportakkoord kunnen zich volgens Provincie Gelderland nog aansluiten.