voetnoot

Vrouwelijke versterking voor de WOS!

09-03-2018

Als werkgeversorganisatie is de WOS (De Werkgevers in de Sport) de spin in het web voor de georganiseerde sport: de organisatie is onder andere verantwoordelijk voor de CAO sport. In hun zoektocht naar een nieuwe penningmeester klopten zij voor support aan bij sport&zaken.

 

“De juiste ondersteuning bij het vinden van een geschikte kandidaat is erg belangrijk, daarom heb ik de hulp ingeschakeld van sport&zaken. Samen met hen en ons netwerk hebben we zo breed mogelijk gekeken naar de beste kandidaten. Het WOS-bestuur streeft naar gelijkwaardigheid wat betreft de verdeling man en vrouw ter invulling van de bestuursfuncties. Om deze reden zochten we specifiek op een vrouwelijke kandidaat”, aldus Ary Hordijk, interim directeur van de WOS.

Vrouw in beeld
Met in zijn achterhoofd specifieke aandacht voor bemiddeling van vrouwen in topfuncties zocht sport&zaken directeur Roel Roelfzema direct contact met Josephine van der Vossen van executive searchbureau Partners at Work. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en haar interesse in de sport zet zij zich met haar bedrijf, via en met sport&zaken, graag in voor de sportwereld.

Om de WOS aan een geschikte nieuwe penningmeester te helpen ging Josephine op zoek naar een vervangster die in het licht van de huidige #transitie ontwikkelingen in de sportwereld, een stevige achtergrond bezit in financiële sector en als ‘zwaargewicht’ binnen het huidige bestuur de discussie op fundamenteel vlak aan durft te  gaan.
 

WOS bestuurder

Support-traject
Uiteindelijk selecteerde Partners at Work drie kandidaten die allen voldeden aan het WOS-profiel en verder in gesprek mochten met het bestuur van de werkgeversorganisatie. De juiste match werd uiteindelijk gemaakt met Daniëlle van Rieven, senior banker bij een grote Nederlandse Bank. Voor het toetreden binnen het bestuur als penningmeester is zowel Daniëlle als bij haar werkgever getoetst of er sprake zou zijn van belangenverstrengeling op financieel vlak, maar dit bleek niet het geval.

Goede match
De wensen vanuit de WOS zijn door Partners at Work in goede samenspraak doorgevoerd in het searchproject. Begin 2018 is het bestuur van de WOS compleet. Volgens WOS-directeur Ary is hun nieuwe aanwinst Daniëlle iemand met veel ervaring, sterk financieel onderlegd en heeft zij de kritische gewenste blik. Met Daniëlle als toekomstige penningmeester van de WOS, was er direct een klik. En Daniëlle? Zij vindt de WOS een warme groep mensen, waar zij zich direct thuis voelde.


Daniëlle, wij wensen jou veel succes en veel plezier bij de WOS! Heb je ook een bestuurlijk- of organisatorisch vraagstuk: zoek vooral contact en misschien kunnen wij wat voor je doen.