voetnoot

Provincie wil maatschappelijk effect sportevenementen vergroten

13-07-2018

We gaan de komende tijd samen met anderen nog meer energie steken in het vergroten van de maatschappelijke effecten van sportevenementen. Dat zei sportgedeputeerde Jan Markink vrijdag 6 juli 2018 op de conferentie ‘Maatschappelijke opbrengst sportevenementen’. En dat is goed nieuws, zeker met het oog op #arnhem2021!

Markink toonde zich verheugd over de grote opkomst en vooral over de diversiteit van de deelnemers aan de conferentie. Zo waren er vertegenwoordigers van sportverenigingen en -bonden, organisatoren van evenementen en side-events, gemeenten, provincies, Rijk, maar ook van kennisinstellingen als het Mulier Instituut en de Rebel Group. Ook de Krajicek Foundation, Lions Nederland en Jeugdfonds Sport & Cultuur én sport&zaken waren vertegenwoordigd.

Wk Inline

Side-events op maat

De provincie wil met sportevenementen zoals de Special Olympics, WK Inline Skaten en de European Company Sport Games (ECSG) in 2021 zo veel mogelijk verschillende doelgroepen bereiken. Volgens conferentie-spreker Bert van Oostveen, vorig jaar sport- en toernooidirecteur van het EK voetbal voor vrouwen, kost het organiseren van een event wel geld, maar het geeft ook swung en elan. “Het is moeilijk te meten wat de maatschappelijke impact precies is. Maar je kunt wel zien welke richting het op gaat”, aldus Van Oostveen. Als advies gaf hij mee dat side-events goed moeten passen bij stad en regio en: ”Hou het bij jezelf.”.

Gelders Sportakkoord

Ongeveer 175 deelnemers deden mee aan de conferentie en aan de in totaal 21 inspiratiesessies. Die werden verzorgd door onder andere Alliander, de Gelderse Sport Federatie, Pluryn, Special Olympics, Topsport Gelderland, de Esther Vergeer Foundation en sport&zaken. Ook ondertekenden 10 nieuwe organisaties en bedrijven het Gelders Sportakkoord, waardoor het aantal partners op ruim 100 komt.
 

Atletiek

#arnhem2021

Voor sport&zaken was de sportconferentie een kans om de European Company Sport Games (ECSG) alvast in de schijnwerpers te zetten en om vrijblijvend met aanwezigen van gedachten te wisselen over een eventuele invulling van het side programma. “Hoewel de Spelen pas over drie jaar in Provincie Gelderland neer strijken met hosting cities Arnhem, Apeldoorn en Ede is het van belang dat we tijdig met elkaar gaan nadenken over de invulling van het event. Na de zomer gaan we starten met het werven van Nederlandse deelnemers voor de ECSG in Salzburg in 2019, daarna is het vizier gericht op #arnhem2021!”, aldus Joost Wijnhoud, directeur sport&zaken.