voetnoot

Coaching | 6 juni | Sponsoring

Dé uitdaging voor veel sportbonden  op dit moment is het vinden van nieuwe inkomsten uit sponsoring. Hiervoor moet je als marketeer of sponsormanager bij een bond bijzonder creatief zijn en zorgen dat je verhaal aansluit bij de doelstellingen van bedrijven.

Coaching |  6 juni | Sponsoring

Om sportbonden met deze ingewikkelde opdracht te helpen, organiseren we in samenwerking met NOC*NSF onze tweede Coaching van dit jaar over het thema sponsoring.

Je gaat deze middag letterlijk actief aan de slag door, onder begeleiding van een aantal professionals uit ons bedrijvennetwerk en van NOC*NSF, een door NOC*NSF ontwikkeld sponsormodel in te vullen voor jouw bond. Hierdoor loop je aan het eind van de middag naar huis met een concreet plan van aanpak!

Coaching Sponsoring
Onze Coachings zijn (gratis) kennissessies  voor sportbonden, met steeds een wisselend, actueel thema!  Professionals uit het bedrijfs- leven delen , samen met sportbonden, in verschillende workshops hun kennis en sportcollega’s wisselen ervaring uit.

Deze Coaching is, gezien de opzet met het sponsormodel, met name relevant voor kleine en middelgrote sportbonden (maar grotere bonden zijn uiteraard ook welkom!)  Leden uit het bondsbestuur (voorzitters, bestuursleden communicatie) en het bureau (marketeers, communicatie medewerkers) zijn van harte welkom!

De Coaching is een vervolg op ons Sportontbijt van 28 maart, waarin we het thema maatschappelijke sportsponsoring bespraken. Op 14 mei staat sponsoring ook centraal bij het Kennisdiner van NOC*NSF, voorafgaand aan de ALV. Hier zal het sponsormodel ook worden geïntroduceerd. Met deze bijeenkomst krijg je dus de kans om het concreet te maken voor jouw bond!

Programma donderdag 6 juni | locatie: Nationale Nederlanden, Rotterdam
13.30 uur | Ontvangst met koffie
14.00 uur | Welkom door Sport & Zaken, introductie van de coaches
14.15 uur | Introductie van het sponsormodel door Gerben van Hardeveld, NOC*NSF
14.45 uur | Koffiepauze
15.00 uur | Start toepassen sponsorplan in kleine groepjes, onder begeleiding van de coaches:
• Hill + Knowlton Strategies (onder voorbehoud)
• Basis Communicatie (onder voorbehoud)
• Nationale Nederlanden (onder voorbehoud) 
16.30 uur | Salespitch aan de coaches
17.15 uur | Einde 17. 30 uur

Aanmelden
We hebben plek voor max. 30 deelnemers, dus meld u snel aan! Dit doet u door een mailtje te sturen naar info@sportenzaken.nl. Vermeld hierbij uw naam, functie en organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Groendijk, via karin@sportenzaken.nl of 06 24222811. 

We hopen u te zien op 6 juni!