voetnoot

Brainstorm: het nieuwe flexwerken op de vereniging

Is er een toekomst voor een zogenaamde sportwerkplek naast Seats to Meet, Regus of wegrestaurants? En zo ja, waar moet dit concept dan aan voldoen?

In samenwerking met de Hockeybond en enkele bedrijven uit ons netwerk organiseren wij op 17 juni in Rotterdam tijdens de World Hockey Leaque een interactieve sessie rondom het thema  ‘het nieuwe flexwerken op de vereniging’. 

Brainstorm: het nieuwe flexwerken op de vereniging

Vanuit Sport & Zaken vragen we een aantal bedrijven uit ons netwerk om deze avond mee te denken en input te geven over het nieuwe flexwerken op de vereniging.

Aan de ene kant omdat je affiniteit hebt met sport en werk en aan de andere kant om wellicht vanuit je bedrijf bij te kunnen dragen in economische zin aan het concept flexwerken op de vereniging. Er worden drie korte presentaties gegeven op het thema en daarna gaan we onder begeleiding van Cap Gemini aan het werk.

Samen sterk voor sport
De KNHB wil graag alle verenigingen ondersteunen optimaal gebruik te maken van hun verenigingsaccommodaties en vanuit Sport & Zaken willen we graag sport en bedrijfsleven verbinden om er beiden beter van te worden!  Het seminar wordt gefaciliteerd door de Rabobank en zal plaatsvinden in hun eigen Lounge tijdens de Rabobank Hockey World League. Kortom, een vlot en aantrekkelijk programma waarin we je middels prikkelende stellingen willen uitdagen om actief mee te denken over bovenstaande concepten. Uiteraard eindigen we deze avond gezamenlijk met een aantrekkelijke interlandwedstrijd van de Rabobank Hockey World League (Nederland – Ierland).

Programma:

 • 16:30 Ontvangst Rabobank
 • 17:00 Opening door KNHB en Sport & Zaken
 • 17:05 Het nieuwe werken, Frank Verlaan, Microsoft
 • 17:20 Cases

* NISB en NOC*NSF: ‘van onbenutte sportkantine naar flexibele werkplek met sportfaciliteiten’

*SportLounge: ‘een flexibel werkconcept in een sportieve, groene omgeving, ingericht bij hockeyverenigingen’

 •  17:45 Aan het Werk onder leiding van Cap Gemini
 • 18:45 Report Out
 • 19:15 Next Steps
 • 19:45 End
 •  20:00 Nederland - Ierland
   

Aanmelden
Als u vanuit een sportbond of een bedrijf interesse hebt om erbij aanwezig te zijn, 
ontvangen we graag uiterlijk 12 juni per email uw bevestiging (incl. contactgegevens), zodat we u tijdig de Rabobank parkeerkaarten kunnen toesturen. Graag aan petra@sportenzaken.nl