voetnoot

Sport Advies Awards

Welke adviseur maakte de meeste impact met zijn kosteloze advies aan een sportorganisatie?

Wij reiken de Sport Advies Award jaarlijks uit aan één van de 45 bedrijven die hun kennis doneren aan een sportorganisatie. Met een kosteloos adviestraject helpen zij de sport in Nederland professionaliseren.

De bedrijven helpen sportorganisaties hun doelen bereiken in een adviestraject van maximaal 20 dagdelen. De bedrijven stellen hun kennis en expertise beschikbaar. Hiermee dragen ze bij aan de professionele ontwikkeling van sport in Nederland.
 

Toekomstgericht en vernieuwend
Sport & Zaken stelde de shortlist samen op basis van een aantal criteria. Janine Vermeulen, programmamanager Advies, legt uit: ‘Voor ons is het effect van het advies belangrijk, is het beoogde resultaat behaald? Tevens vinden we het belangrijk dat het advies toekomstgericht en vernieuwend is voor de sport. Daarnaast moeten de adviezen breed inzetbaar zijn voor de sport; andere sportorganisaties moeten er ook iets aan kunnen hebben. Tenslotte kijken we kritisch naar de samenwerking: was er sprake van een goede match tussen sportorganisatie en adviseur.’

Check de  filmpjes en like het filmpje van je voorkeur!
 

Finalist 1: Andersson Elffers Felix (AEF) hielp de Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016 met het opstellen van een risicoanalyse.

Finalist 2: Dröge & van Drimmelen schreef voor de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) een communicatieplan over de Volleybalagenda 2013-2016.
 

DEEL & LIKE!
Bekijk de filmpjes via onze Facebook of Linkedin pagina en LIKE! Als je de filmpjes deelt kunnen er meer likes gegeneerd worden. Hier vindt u het filmpje met het verhaal achter deze twee cases. Bepaal welk advies de meeste waarde heeft voor de sport en like!

Jury
Tevens worden de twee trajecten door een onafhankelijke jury beoordeeld. De jury bestaat dit jaar uit Richard Kaper (Sportparticipatie NOC*NSF), Ber Damen (Directielid Berenschot), Maarten van Bottenburg (Hoogleraar Sportontwikkeling aan de Universiteit Utrecht) en Francien Huurman (voormalig volleybalster Nederlands team, nu DSW).
 

De publieksstem bepaalt, samen met het jury oordeel, wie de Sport Advies Award 2014 wint!

De winnaar wordt op 28 november tijdens de Relatiedag van Sport & Zaken bekend gemaakt!