Page 13

Mijn vereniging kiest voor bedrijfssport

Verenigingsmanager De Pelikaan: ‘Je moet bedrijfssport commercieel benaderen. De wensen van het bedrijf staan altijd centraal’ Als tijdstip geeft 40% van de werkne- moet uiteindelijk binnen het beleid mers aan dat sporten na werktijd het van uw sportvereniging en het bedrijf beste uitkomt. 36% geeft de voorkeur een plaats krijgen. aan ’s avonds. Sporten onder werktijd wordt door steeds meer bedrijven Voor het maken van een overeenkomst geaccepteerd. Soms krijgen mede- dient u de kosten in kaart te brengen. werkers een uur per week om te spor- Denk hierbij aan zaalhuur, lidmaat- ten. Er is tegenwoordig veel bespreek- schap, trainer, reiskosten, materialen, baar waardoor uw sportvereniging ook personele uren, inschrijfgeld, verze- tijdens werktijden de optie heeft om keringen zijn kostenposten waar je sport te organiseren voor een bedrijf6. aan moet denken bij bedrijfssport. De werknemer betaalt in een groot aantal Financiële bijdrage gevallen zelf voor deelname. Zowel de werkgever als de werkne- mer vragen om gemak en lage kosten Een andere mogelijkheid om een bij het aanbieden van bedrijfssport. gedeelte van het sportaanbod gesub- 28% van de werknemers geeft aan sidieerd te krijgen is middels de bereid te zijn een financiële bijdrage te Sportimpuls. Middels de Sportimpuls leveren om te sporten via het bedrijf. kunnen sportverenigingen en andere 33% twijfelt hierover. 34% van deze sportaanbieders een subsidieaan- werknemers geeft aan dat zij bereid vraag indienen voor de organisatie is om 0 tot 10 euro te besteden en van bedrijfssportactiviteiten. Het 38% zelfs 10 tot 25 euro per maand. programma Sport en Bewegen in Mogelijkheden voor het verkopen de Buurt geldt namelijk ook voor van uw sportaanbod voor een bedrijf werknemers die werkzaam zijn bij kan dus op verschillende manieren organisaties in de betreffende buurt. plaatsvinden7. Sportaanbieders kunnen hierbij ver- • Het bedrijf betaalt voor de werkne- wijzen naar Bedrijfssport van Stichting mers aan uw sportvereniging Sport & Zaken dat staat omschreven • Werknemers betalen uit eigen op de Sportimpuls Menukaart. zak rechtstreeks aan uw sportvereniging • Het bedrijf betaalt zelf een gedeelte en een gedeelte wordt betaalt door de werknemers. Ook kunt u flexibele lidmaatschaps- vormen hanteren voor deze specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld een stem- pelkaart invoeren. Een voorbeeld: 1x in de week een uur recreatief voetbal aanbieden. Lekker voetballen zonder teamverplichting onder leiding van een gekwalificeerde trainer. Het aanbod moet in de sportvereniging opgenomen worden. De verbinding tussen sportvereniging en bedrijf 7 Sport & Zaken, 2012, Onderzoek onder 10.000 werknemers Bedrijfssporthandboek 12


Mijn vereniging kiest voor bedrijfssport
To see the actual publication please follow the link above