voetnoot

Evaluatie van uw bondsbestuur

In 2005 is de Code Goed Sportbestuur geïntroduceerd, met 13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur. Het handboek voor iedere bestuurder in Nederland! Aanbeveling 10 in de Code gaat over de bestuursevaluatie. Hier kunnen wij jullie bij helpen! 

 

Evaluatie van eigen werkwijze en taakverdeling
In aanbeveling 10 staat dat jullie als bestuur tenminste eenmaal per jaar overlegt en besluit over de eigen werkwijze en taakverdeling, het eigen en individuele functioneren en de relatie met de directie. 

 

Werk ruimte 3

 

Bestuursevaluatie
Onder leiding van een van de searchbureaus uit ons netwerk staan jullie stil bij de hardware en software van het bestuur, de taken en verantwoordelijkheden en de rol van het bestuur? Alles kan de revue passeren. Een gedegen voorbereiding, een goede sessie en een rapportage zijn vaste ingrediënten. En uiteraard wordt alles vertrouwelijk behandeld. 


Lees hier hoe de bestuursevaluatie de Roeibond bijvoorbeeld heeft geholpen!

info@sportenzaken.nl

case

Swingende voorzitter
Nieuwe voorzitter Danssport Bond zorgt snel voor verandering.