voetnoot

Vacature

FunctieBestuurder Marketing & Communicatie
BondNederlandse Darts Bond

#organisatie

Het bestuur van de Nederlandse Dart Bond (NDB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het meerjarenbeleid van de NDB. In dit kader stelt zij het jaarbeleid op het gebied van verschillende aandachtsgebieden vast. Het bestuur is namens de algemene ledenvergadering (ALV) gedelegeerd en van daaruit verantwoordelijk voor (het beheer en functioneren van) financiën, personeel en (bonds)organisatie. De leden van het bestuur worden statutair benoemd door de ALV. De zittingsduur van een bestuurslid is drie jaar. Conform de door de NDB onderschreven Code Goed Sportbestuur, kan een bestuurslid tweemaal voor een nieuwe termijn herkozen worden.

#context
De NDB is per direct op zoek naar een nieuw bestuurslid Marketing & Communicatie. Binnen het bestuur draagt dit bestuurslid de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het marketing- en communicatiebeleid in de meest brede zin van het woord. Binnen de kaders die gesteld zijn door de  ALV, het bestuur, en die in beleid en begroting zijn vastgelegd, is dit bestuurslid bevoegd besluiten te nemen om deze verantwoordelijkheid ten uitvoer te brengen.

 

Eisen:

 • in staat zijn tot open en eerlijke communicatie en openstaan voor en het geven van feedback;
 • bestuurlijke ervaring hebben in complexe bestuurlijke omgevingen, gericht op beleids- en koersbepaling en de bewaking hiervan;
 • een visie hebben – of die kunnen ontwikkelen - en deze kunnen overdragen;
 • betrouwbaar zijn en integer zijn;
 • het vermogen hebben om zich niet te veel te richten op incidentele gebeurtenissen, maar zich te richten op de visie en (middel)lange-termijn doelstellingen van de NDB;
 • vanuit eigen onafhankelijkheid verbinding kunnen zoeken met de collega-bestuursleden en zich committeren aan genomen bestuursbesluiten;
 • besluitvaardigheid;
 • gevoel voor (lastige) intermenselijke verhoudingen;
 • affiniteit met de dartssport.

 

Darts board 2


Specifieke eisen:

"Wij zijn op zoek naar een sterke communicator met deskundigheid op het gebied van marketing, public relations en sponsoring. Iemand met enerzijds kennis van externe communicatie en moderne communicatiemiddelen en het hedendaagse medialandschap. Representatief, initiatiefrijk en creatief met een relevant netwerk"

 

Contacten:

 • met bestuurders over beleidsuitgangspunten en hun uitwerking;
 • ​onderhoudt contacten met lidorganisaties op het gebied van Communicatie, PR en Marketingmogelijkheden;
 • heeft contacten met medewerkers en directeur t.b.v. advisering, samenwerking en informatie-uitwisseling;
 • onderhoudt contacten met lokale, regionale en (inter)nationale media;
 • met nationale en internationale sportbonden, dartsbonden en overige sport- en dartsinstanties om informatie te verkrijgen en te verstrekken op het gebied van PR & Marketinginstrumenten.


​Werk- en denkniveau:

HBO werk– en denkniveau, kennis van bestuurlijke beleidsprocessen, ruime kennis van relevante wet- en regelgeving, in staat om deuren te openen & kennis van het opstellen van communicatie-, sponsoring- en marketingplannen.


Tijdsbestedingen en overige informatie
Het bestuursmodel van de NDB ontwikkelt zich op dit moment naar een functioneren op strategische en tactische hoofdlijnen, waarbij de voorbereiding en uitvoering steeds meer bij het bondsbureau komt te liggen. Dit leidt tot een indicatieve van ongeveer 4 uur per week (gemiddeld en indicatief). De NDB hanteert een ‘protocol onverenigbaarheid van functies’. Deze functie is onbezoldigd, uiteraard zijn er onkostenvergoedingen van toepassing conform het declaratiereglement van de bond. Informatie over het beleid en de activiteiten van de NDB is te vinden op de website www.ndbdarts.nl. of specifiek via het kantoor van de NDB via info@ndbdarts.nl of 030-2081180.

Reacties
Voor functie specifieke vragen of om jouw interesse te tonen, kun je terecht bij Edwin Bressers, secretaris van de Dartsbond via secretaris@ndbdarts.nl.