voetnoot

Vacature

FunctieVrijiwilligerscoördinator: bestuurstaak
BondAmerican Footbal Bond

Werkzaamheden Vrijwilligerscoordinator American Footbal Bond Nederland

De werkzaamheden voor de AFBN houden enerzijds het coördineren van het vrijwilligerswerk binnen de stichting/ vereniging in (verantwoordelijkheid voor o.a. het vrijwilligersbeleid, de ondersteuning en belangenbehartigingvan vrijwilligers). En anderzijds ook het aansturen van de vrijwilligers binnen de stichting/ vereniging (verantwoordelijk voor o.a. de aansturing, plaatsingen begeleiding van vrijwilligers).

 

De vrijwilligerscoördinator vervult binnen de organisatie een ondersteunende rol in het bestuur gericht op de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk in de Bond. Hier zal het leiding geven aan de vrijwilligers op de werkplek zelf plaats plaatsvinden (geen verantwoordelijkheid van de coördinator). Wel vervul je een sturende rol ten opzichte van de vrijwilligers in de Bond.

 

american football

 

De uitvoering van de functie van de vrijwilligerscoördinator houdt de volgende taken in:

  1. Het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en bijstellen van het vrijwilligersbeleid.
  2. Het werven en selecteren van vrijwilligers.
  3. Het ontwikkelen en uitvoeren van de begeleiding van vrijwilligers.
  4. Het behartiging van de belangen van de vrijwilligers bij het bestuur van de Bond.

 

Eigenschappen
Deskundigheid op het gebied van werken met vrijwilligers (ervaring of opleiding);
Analytisch en beleidsmatig kunnen denken (visie en vrijwilligersbeleid ontwikkelen;
ontwikkelingen bijhouden en vertalen naar het vrijwilligerswerk);
Zelfstandig kunnen werken (prioriteiten bepalen, leiding geven, overleggen, problemen oplossen, keuzes maken);
● Goede sociale vaardigheden (contacten kunnen leggen en omgaan met zeer verschillende mensen, luisteren, invoelen, individuele en groepsgesprekken voeren, omgaan met emoties, omgaan met weerstanden en kritiek);
● Goede leidinggevende vaardigheden (verschillende leidinggevende stijlen kunnen hanteren, motiveren en stimuleren van vrijwilligers, taken verdelen en delegeren, teamvorming stimuleren).

 

Lijkt jou dit wat?

Stuur ons een berichtje via janna@sportenzaken.nl om te reageren of voor meer informatie!